Книга пам’яті полеглих за Україну

Офіційно


Кабінет медичної практики "Уровітал"
Каталог
Комунальні
підприємства
Подати показники лічильників
Розклад руху
Підприємцям
з на
 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
хостинг от freehost.com.ua
bigmir)net TOP 100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47КОРИСТОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   
Про встановлення місцевих податків
та зборів на території Користовецької
сільської ради на 2012 рік.

Р І Ш Е Н Н Я шостої сесії від 3 червня 2011 року № 2-6/2011. с. Користова Про встановлення місцевих податків та зборів на території Користовецької сільської ради на 2012 рік.

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” та відповідно до статті 7,8,10,12, розділом ХІІ та підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2012 року на території сільської ради такі податки і збори:
- єдиний податок;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2. Затвердити Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
додаток №1

3. Встановити ставки єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності
додаток №2

4. Встановити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
додаток №3

5. Кошти отримані від місцевих податків та зборів підлягають зарахуванню до
сільського бюджету.

6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

7. Рішення третьої сесії сільської ради № 4-3/2010 від 31.12.2010 року « Про
встановлення місцевих податків та зборів на території сільської ради» вважати
таким, що втратило чинність з 1 січня 2012 року.

8. Секретарю сільської ради Ткачук В.І. забезпечити оприлюднення даного рішення до 15 липня 2011 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, землекористування та охорони навколишнього середовища.

                                                                               Сільський голова А.Ф.Іванович
------------------------------------------

Додаток № 1
до рішення шостої сесії сільської ради
від 3 червня 2011 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.24 ст.26) та Податкового Кодексу України.( ст. 267 розд. ХІІ).

2.ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;
в) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
г) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах “Українського товариства сліпих”, “Українського товариства глухих”, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

3.СТАВКИ ЗБОРУ

3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлені у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата).
3.1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
3.1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати, за весь строк дії такого патенту.
3.1.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
3.2. Встановлені ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

4.ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ.

Для провадження передбачених п.2 даного положення видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до Волочиської державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі, коли патент придбавається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, позначення "виїзна торгівля";
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред‘явлені суб’єктом господарювання на звірку в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесенні до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.
Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.
Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб‘єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг.
У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.
Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ

5.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг.
5.2. Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.
5.3. Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.

6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ.

6.1. Строки сплати збору.
6.1.1.За провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження такої діяльності.
6.1.2.За провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.
6.2. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
6.3. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
6.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до сільського бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.


5. КОНТРОЛЬ.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснює Волочиська державна податкова інспекція.

Секретар сільської ради Ткачук В.І.

----------------------------------------------

Додаток №2
до рішення шостої сесії сільської ради
від 3 червня 2011 року.
----------------------------------------------

Додаток №3
до рішення шостої сесії сільської ради
від 3 червня 2011 року.

СТАВКИ
збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 2012 року.

2.Ставка збору за діяльність з надання платних побутових послуг за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 2012року.

Секретар сільської ради Ткачук В.І.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
7 Континент


7 Континент, Волочиськ

Погода на тиждень
• перейти на rp5